2021

Camps de colza
Acrílic/telaSol present
Tècnica mixta 

Comentaris